Calendar
Designed by:

งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
วิสัยทัศน์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 01 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 10:15 น.

มุ่งงานการค้าพัฒนาผลผลิต 

สร้างแนวคิดเทคโนโลยี 

เพื่อผู้ประกอบการใหม่

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 01 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 10:16 น.
 
เป้าหมาย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 01 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 10:12 น.

1.  เพื่อรวบรวมและสรุปผลรายงานทะเบียนผลิตผลของแต่ละโครงการฝึก

2.  เพื่อควบคุมทะเบียนผลิตผลของแต่ละโครงการฝึก

3.  เพื่อส่งเสริมให้มีการนำเอาผลงานวิจัยและพัฒนาของโครงการฝึก ในสถานศึกษาเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจเพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่  การสร้างงาน  สร้างรายได้  ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 01 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 10:17 น.
 
พันธกิจ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 01 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 10:01 น.

1.  ควบคุม  ตรวจสอบผลิตผลการศึกษาทุกประเภทของสถานศึกษาให้ตรงกับโครงการฝึก

2.  จัดทำทะเบียน  และจำหน่ายผลิตผล  จ่ายค่าแรงนักศึกษา  รางวัลค่าคุมงานตามระเบียบ

3.  วางแผนดำเนินงานประสานสัมพันธ์ร่วมมือกับชุมชน  ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม  หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ  เกี่ยวกับข่าวสารของสถานศึกษา  การรับงานการค้า  รับจัดทำ  รับบริการ  รับจ้าง  ผลิตเพื่อจำหน่ายการหารายได้ระหว่างเรียน

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 01 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 10:12 น.
 

Login FormWho's Online

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์